Tjenester

Vi selger tørr bjørkeved i 1000 liter sekk levert på døra 

Ta kontakt for å sikre deg ved til neste vinter
Kontakt Hogne Tandberg på tlf: 958 88 460